Hukuki Metinler

Gizlilik Sözleşmesi

"Kullanıcı"lar bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren otokaca.com "Kullanım Koşulları" ile "Gizlilik Sözleşmesi"ne uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

2. TANIMLAR

otokaca.com: Verikar Yazılım Danışmanlık Ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin resmi web portalıdır.

Kullanıcı: Portalı ziyaret eden ve/veya kullanan gerçek ve tüzel kişiler.

3. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

otokaca.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Verikar Yazılım'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

otokaca.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı otokaca.com ve Verikar Yazılım'dan tazminat talep etmemeyi,

Verikar Yazılım'dan yazılı izin almadan otokaca.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

Verikar Yazılım ve otokaca.com'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

'Kullanıcı'ların Kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

6. OTOKACA.COM'UN YETKİLERİ

otokaca.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı otokaca.com'in kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

otokaca.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, site kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

otokaca.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

otokaca.com, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

otokaca.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, kullanımdan kaldırabilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

otokaca.com, link verdiği, reklam bandı yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir.

7. YÜRÜRLÜK

Kullanıcı sistemi kullanarak hizmet aldığı andan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

8. FESİH

otokaca.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Bu sözleşme, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi koşuluyla www.otokaca.com tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir.

Kullanım Koşulları

www.otokaca.com sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım koşullarını okuyun.

Bu metinde kullanılan "Kullanıcı" terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

www.otokaca.com, Verikar Yazılım Danışmanlık Ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin resmi sitesidir.

www.otokaca.com, ikinci el otomobil ve hafif ticari araçlara ait piyasa bilgilerinin, satış fiyatlarının, pazar analizlerinin bulunduğu, bu bilgilerin kullanıcıya grafik sunumlarla aktarıldığı bir web portalıdır.

Kullanıcılar otokaca.com hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

www.otokaca.com burada verilen fiyatların doğruluğunu garanti etmez. Buradaki fiyatlar referans gösterilemez.

Kullanıcılar, otokaca.com'in herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. otokaca.com bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dâhildir. otokaca.com normal bir Kullanıcı davranışına uymayan bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, sitenin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür.

otokaca.com, sitenin Kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

otokaca.com, yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin Kullanıcıları hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.