Hukuki Metinler

Gizlilik Sözleşmesi

"Kullanıcı"lar bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren otokaca.com "Kullanım Koşulları" ile "Gizlilik Sözleşmesi"ne uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

1. TANIMLAR

otokaca.com: Verikar Yazılım Danışmanlık Ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin resmi web portalıdır.

Kullanıcı: Portalı ziyaret eden ve/veya kullanan gerçek ve tüzel kişiler.

2. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

otokaca.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Verikar Yazılım'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

otokaca.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı otokaca.com ve Verikar Yazılım'dan tazminat talep etmemeyi,

Verikar Yazılım'dan yazılı izin almadan otokaca.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

Verikar Yazılım ve otokaca.com'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

'Kullanıcı'ların Kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

3. OTOKACA.COM'UN YETKİLERİ

otokaca.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı otokaca.com'in kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

otokaca.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, site kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

otokaca.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

otokaca.com, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

otokaca.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, kullanımdan kaldırabilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

otokaca.com, link verdiği, reklam bandı yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir.

4. YÜRÜRLÜK

Kullanıcı sistemi kullanarak hizmet aldığı andan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

5. FESİH

otokaca.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Bu sözleşme, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi koşuluyla www.otokaca.com tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir.

Kullanım Koşulları

www.otokaca.com sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım koşullarını okuyun.

Bu metinde kullanılan "Kullanıcı" terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

www.otokaca.com, Verikar Yazılım Danışmanlık Ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin resmi sitesidir.

www.otokaca.com, ikinci el otomobil ve hafif ticari araçlara ait piyasa bilgilerinin, satış fiyatlarının, pazar analizlerinin bulunduğu, bu bilgilerin kullanıcıya grafik sunumlarla aktarıldığı bir web portalıdır.

Kullanıcılar otokaca.com hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

www.otokaca.com burada verilen fiyatların doğruluğunu garanti etmez. Buradaki fiyatlar referans gösterilemez.

Kullanıcılar, otokaca.com'in herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. otokaca.com bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dâhildir. otokaca.com normal bir Kullanıcı davranışına uymayan bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, sitenin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür.

otokaca.com, sitenin Kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

otokaca.com, yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin Kullanıcıları hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.otokaca.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Sakarya Teknokent A Blok No: B04 54187 Serdivan/Sakarya, Türkiye adresinde mukim Verikar Yazılım Danışmanlık Ve Bilişim Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. (Bundan böyle Verikar olarak anılacaktır).

b) www.otokaca.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Verikar’ın sahip olduğu internet sitesi www.otokaca.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.otokaca.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Verikar’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Verikar tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Verikar’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Verikar’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.otokaca.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.otokaca.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.otokaca.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Verikar’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Verikar’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Verikar, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.otokaca.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Verikar’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Verikar’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Verikar’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Verikar’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Verikar’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.otokaca.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Verikar mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Verikar tarafından www.otokaca.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Verikar, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Verikar’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Verikar ve www.otokaca.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.otokaca.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.otokaca.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Verikar, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.otokaca.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Verikar, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Verikar’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. Verikar, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Verikar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Verikar üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

payu ssl